Om Jonas

Jonas Sandströms kännetecken som entreprenör och konsult är entusiasm, nytänkande och mod. Hans unika kombination av entreprenörsanda, socialt patos och empati, tillsammans med en fingertoppskänsla för trender och förmåga till klarsynta omvärldsanalyser, gör honom till en ovanlig tillgång för både företaget och dess medarbetare.

 

I de företag Jonas drivit genom åren har det vinnande konceptet varit varumärkesbyggnad, innovativ marknadsföring och en genomtänkt extern kommunikation. Detta i kombination med professionella medarbetare som drivs av lika mycket passion och lyhörd servicekänsla som Jonas själv har.  

 

Som konsult har Jonas Sandström haft uppdrag inom konceptutveckling, marknadsföring, varumärkesbyggnad och affärsutveckling för bl.a. Åhléns / Axstore, AMF Fastigheter / MOOD Stockholm, Vasakronan, Sundsvalls Näringslivsbolag, Stockholm Stad och Siggesta Gård.

 
 

        

 

     


 

 

 

 

      

 

Jonas Sandström är född på 60-talet och är i grunden utbildad i restaurangyrket på Operakällaren i Stockholm. Han har flertalet utbildningar på RMI Berghs i reklam, marknadsföring samt intern och extern kommunikation. Därtill är Jonas utbildad handledare i S.M.A.R.T serviceträning, han är diplomerad inredare och har flertalet utbildningar inom träning, fysik och anatomi. 


Vill du veta mer eller diskutera ett uppdrag, kontakta Jonas på jonas@jonassandstrom.se.

 

Jonas Sandström CV (öppnas i pdf)

 

Under åren har Jonas grundat följande verksamheter:
 

KOLONI, TELEFONPLAN

Fullskaligt matkafé mitt på Telefonplan med allt från egna bakverk och ekologiskt kaffe, till råsaftjuicer och en dag- och kvällsmeny tillagad av utvalda råvaror, med fokus på ekologiskt och rättvisemärkt. Fullständiga rättigheter med goda Fairtrade-viner och närbryggd öl på dryckeslistan.  www.koloni.se

 

KOLONI, BIBLIOTEKSTAN

Mitt i Bibliotekstan har Jonas skapat en oas för den stressade storstadsmänniskan - Kolonis Svala Gröna med hälsosam supermat, gluten- och mjölkfria bakverk, ekologiska- och RAW-foodinslag.  www.koloni.se

 

KOLONI, SALTSJÖ-DUVNÄS

Restaurang, kafé och bageri med fokus på ekologiskt, rättvisemärkt och noggrant utvalda råvaror. Idylliskt beläget i konstnären Olle Nymans vackra trädgård och ateljé. God mat och dryck, konst och härlig miljö gör Koloni till ett populärt utflyktsmål. www.koloni.se

 

KOLONI, STRÖMPARTERREN

Kafépaviljong på Strömparterren mitt i historiska Stockholm, mellan Slottet och Operan. Öppnade i juni 2013. Serveringen ligger vackert intill vattnet nedanför Norrbro med de vackra brovalven och Medeltidsmuseet som närmaste granne. www.koloni.se

 

ANTRIM VILLA, KAPSTADEN

Ett personligt och stilrent Fair Trade-certifierat designhotell mitt i Kapstaden, Sydafrika. Antrim Villa var från början en viktoriansk villa som Jonas renoverat med omsorg. Antrim Villa öppnades 2006. Sedan dess har många nationaliteter gästat huset och betyget på TripAdvisor talarsitt tydliga språk. www.antrimvilla.com

 

GONANA - AFRICAN RESPONSIBLE TRAVEL, KAPSTADEN

Researrangör som Jonas driver sedan 2010. Inriktad på individuellt och personligt upplagda resor runt om i södra Afrika, med fokus på ansvarsfullt resande som ger tillbaka och tar ett socialt ansvar. Kontor i Stockholm och i Kapstaden. www.gonana.com

 

KOLONI GARDEN, SICKLA KÖPKVARTER

Var ett organiskt och närodlat koncept i Sickla Köpkvarter där trädgårdsinredning, blommor, mat och dryck samsades. I den 600 kvm stora lokalen med takterass kunde gäster äta och dricka gott, njuta av vackra växter, öppen spis, handla egenproducerade varor i skafferiet, köpa spa-produkter, trädgårdstillbehör och mycket mer.

 

Workouten

Var från början en liten aerobicstudio med 400 medlemmar i början av 90-talet, som under ett decennium utvecklades till tre fullvärdiga träningsanläggningar med 15 000 medlemmar i Stockholms innerstad. Workouten hade det bredaste utbudet av gruppträning med allt från aquaerobic till pump och spinning och var först med att introducera nya träningsformer på den svenska marknaden, bl.a. yoga, spinning, step-up, slide, low impact, personlig träning och meditation. Workouten var den för tiden enda av Nike sponsrade träningskedjan i Stockholm.

 

Jonas mat & dryck

Restaurangen var ett koncept med tillagad mat som var anpassad för fysiskt aktiva gäster. Här introducerades bl.a. power smoothie, functional bars och tillagad innehållsdeklarerad mat.

 

Koloni, VasasTADEN

Nattklubb och restaurang i Vasastan, Stockholm. En restaurang med indoasiatisk inredning som rönte en mängd utmärkelser i bl.a. tidningen Gourmets 199 bord, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

 

 

About Jonas

The work of entrepreneur and consultant Jonas Sandström is characterized by enthusiasm, innovative thinking and courage. His unique combination of entrepreneurial skills, a passion for social justice and empathy, together with a unique sense of trends and ability for clear-sighted environmental scanning, makes him an extraordinary asset to both the company and its co-workers.

 

In the companies that Jonas has run over the years, the winning concept has been clever brand management, innovative marketing and a well thought-out external communication. This combined with a team of professional co-workers driven by as much passion and clear sense of service as Jonas himself.

 

As a consultant, Jonas Sandström has had commissions within concept development, marketing, brand management and business development for amongst others Åhléns / Axstore, AMF Fastigheter / MOOD Stockholm, Vasakronan, Sundsvalls Näringslivsbolag, Stockholm Stad and Siggesta Gård.

 
 

        

 

     


 

 

 

 

      

 

Jonas Sandström was born in the 1960’s and trained within the restaurant profession at well renowned Operakällaren in Stockholm. He has numerous educations from RMI Berghs in advertising, marketing and internal & external communication. In addition, Jonas is a S.M.A.R.T. service training coach, a certified decorator and he has various diplomas in training, fitness and anatomy.

 

For more information or to discuss a project, contact Jonas on jonas@jonassandstrom.se.

 

Jonas Sandström CV (opened in pdf)

 

Over the years Jonas has founded the following businesses:

KOLONI, TELEFONPLAN

Full-scale food café at the centre of Telefonplan serving anything from homemade pastries and organic coffee, to raw juices and a lunch, brunch and à la carte menu made of carefully selected organic products. www.koloni.se

 

KOLONI, BIBLIOTEKSTAN

In the middle of Bibliotekstan, one of Stockholm's most prestigious areas, Jonas created an oasis for stressed out city dwellers with healthy super food, gluten- and dairy-free pastries, and many organic and RAW options.   www.koloni.se

 

KOLONI, SALTSJÖ-DUVNÄS

Restaurant, café and bakery with focus on ecological, fair-trade and carefully selected products. Located in the beautiful garden and studio of artist Olle Nyman, in the outskirts of Stockholm. Delicious food and beverages, art and wonderful surroundings make Koloni a very popular destination. www.koloni.se

KOLONI, STRÖMPARTERREN

Café pavillion at Strömparterren in the middle of historical Stockholm, between the Royal Palace and the Opera House. Opened in June 2013. The café is stunningly situated by the water, off North Bridge, with the beautiful arches and the Medieval Museum as closest neighbours. www.koloni.se

 

ANTRIM VILLA, CAPE TOWN

A personal and stylish Fair Trade-certified design hotel in central Cape Town, South Africa. Originally a Victorian villa from the 1800's, carefully renovated by Jonas. Antrim Villa opened in 2006 and since then many nationalities have stayed there. The TripAdvisor rating says it all. www.antrimvilla.com

 

GONANA AFRICAN RESPONSIBLE TRAVEL, CAPE TOWN

Tour operator founded in 2010. Specialist in individual and personally designed tours around southern Africa, with a focus on responsible tourism which gives back to the local communities and takes a social responsibility. Offices in Stockholm and in Cape Town. www.gonana.com

 

KOLONI GARDEN, SICKLA KÖPKVARTER

Was a concept with organic and locally produced foods in Sickla Köpkvarter in Nacka, Stockholm, where garden décor, flowers, food and beverages shared the space. At the expansive premises, which stretched over 600 sqm with a roof-top terrace, guests could eat and drink well, enjoy the beautiful flowers, a fireplace, shop for homemade products in the pantry, buy spa products, garden accessories and much more.

 

WORKOUTEN

From the beginning a small aerobic studio with 400 members in the early 90’s, which over a decade developed into three full size fitness studios with 15 000 members within Stockholm city. Workouten had the broadest programme of group training, with anything from aquaerobic to pump and spinning, and it introduced new exercise forms on the Swedish market, ie yoga, spinning, step-up, slide, low impact, personal training and meditation. At the time, Workouten was the only Nike-sponsored fitness chain in Stockholm.

 

JONAS MAT & DRYCK

A restaurant concept with prepared food adapted to physically active guests. Pioneered in introducing power smoothies, functional bars and content-declared cooked food etc. 

 

KOLONI, VASASTADEN

Night club and restaurant in the Vasastan area, Stockholm. A restaurant with Indo-Asian style which received numerous awards in magazines such as Gourmet 199 tables, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter.

 

 

Referens: viagra and cialis